Kierowca/Operator wózkow jezdniowych

5.12.2018

Posiadamy Certyfikat byłego Ośrodka Doskonalenia Kadr w Mysłowicach (obecnie Akademia UDT Gliwice) nadzorowanego przez Ministra właściwego ds. Gospodarki, uprawniającego nas do prowadzenia kursów oraz nadawania uprawnień w zakresie: Obsługa wózków jezdniowych, Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych, Obsługa wózków jezdniowych unoszących, Obsługa wózków jezdniowych naładownych, Bezpieczna wymiana butli.

Kurs obejmuje 34 godziny zajęć teoretyczych i 10 godzin zajęć praktycznych

Warunki przyjęcia kandydata na szkolenie :

a) ukończony 18 rok życia,

b) wykształcenie co najmniej podstawowe,

c) brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu kierowcy - operatora wózków jezdniowych  z napędem silnikowym.

 

Ramowy program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia i tematy :

1. Podział stosowanych wózków

2. Budowa wózków

3. Wiadomości z zakresu bhp

4. Czynności operatora przed, w trakcie i po zakończeniu pracy

5. Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa

6. Wiadomości o dozorze technicznym

7. Zajęcia praktyczne, w tym wymiana butli gazowych

Dodatkowo możliwość zdobycia uprawnień wydanych przez Urząd Dozoru Technicznego

II WJO - uprawnia do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych ( wózków z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem oraz wózków z wysięgnikiem )

Uczestnicy kursu po jego ukończeniu otrzymują zaświadczenia zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

W cenie kursu : badania lekarskie, podręcznik operatora

Zajęcia teoretyczne odbywają się dwa razy w tygodniu, w godzinach popołudniowych - godziny i dzień do ustalenia ze słuchaczami. Godziny zajęć praktycznych - indywidualnie, w zależności od czasu kursanta -  do umówienia z instruktorami jazd.