Zakład Doskonalenia Zawodowego Katowice

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Mysłowicach

Kurs komputerowy - tylko 80 zł

20.09.2018

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Mysłowicach wraz z Centrum Szkoleń Innowacji serdecznie zapraszają osoby pracujące po 25 roku życia do udziału w projekcie:

 

„ŚLĄSKA AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH”

W ramach w/w projektu przewidziane są szkolenia z zakresu umiejętności ICT w wymiarze 120 godzin dydaktycznych zakończone zewnętrznym egzaminem końcowym.

 

Celem projektu jest podwyższenie kompetencji kluczowych w obszarze umiejętności ICT, które pracują lub mieszkają na terenie województwa śląskiego.

 

Projekt skierowany jest do osób pracujących spełniających następujące warunki:

  • mają 25 lat lub więcej,
  • pracują lub zamieszkują na terenie województwa śląskiego,
  • należą do minimum jednej z poniższych grup:

a)    kobiety (szczególnie te, które powracają na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka),

b)    osoby o niskich kwalifikacjach (tj. posiadające maksymalnie średnie wykształcenie),

c)    osoby w wieku powyżej 50 lat,

d)    osoby niepełnosprawne,

e)    osoby mieszkające na terenach wiejskich.

 

Wkład własny ponoszony przez uczestnika to tylko 80,00 zł brutto

 

Okres realizacji kursów: luty 2018 – styczeń 2019

 

Zapisy i rekrutacja:

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Mysłowicach

ul. Boliny 5

41-400 Mysłowice

Tel. 32 222 97 82

e-mail: myslowice@zdz.katowice.pl