Kursy "Operatora koparki, ładowarki i koparko-ładowarki"

22.10.2018

26.10.2018r. odbędą się spotkania organizacyjne kursów

Wykłady Katowice ul. Krasińskiego 2

Zajęcia praktyczne Mysłowice ul. Boliny 5

Zapisy:

pod nr tel. 32 222 97 82 lub 697 818 661

mail: myslowice@zdz.katowice.pl

lub osobiście w biurze obsługi klienta ul. Boliny 5 Mysłowice

„Operator koparko-ładowarki w zakresie klasy III uprawnień”

Szkolenie obejmuje 134 godziny zajęć, w tym 82 godziny zajęć praktycznych. Koszt szkolenia: 1600,00 zł (możliwość płatności w II ratach).

Kurs kończy się egzaminem państwowym (240,00zł) przed Komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego - po jego pozytywnym zdaniu absolwenci otrzymują uprawnienia do obsługi koparko - ładowarek wszystkich typów. Możliwość uzyskania certyfikatu TÜV w języku angielskim lub niemieckim (162,60zł)

Warunki przyjęcia na kurs: ukończone 18 lat; wykształcenie co najmniej podstawowe; aktualne zaświadczenie lekarskie (w cenie kursu), stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora koparko – ładowarki.

„Operator koparki w zakresie klasy III uprawnień”

Szkolenie obejmuje 134 godziny zajęć, w tym 82 godziny zajęć praktycznych. Koszt szkolenia: 1600,00 zł (możliwość płatności w II ratach).

Kurs kończy się egzaminem państwowym (240,00zł) przed Komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego - po jego pozytywnym zdaniu absolwenci otrzymują uprawnienia do obsługi koparki w zakresie klasy III uprawnień. Możliwość uzyskania certyfikatu TÜV w języku angielskim lub niemieckim (162,60zł)

Warunki przyjęcia na kurs: ukończone 18 lat; wykształcenie co najmniej podstawowe; aktualne zaświadczenie lekarskie (w cenie kursu), stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora koparki.

„Operator ładowarki w zakresie klasy III uprawnień”

Szkolenie obejmuje 134 godziny zajęć, w tym 82 godziny zajęć praktycznych. Koszt szkolenia: 1600,00 zł (możliwość płatności w II ratach).

Kurs kończy się egzaminem państwowym (240,00zł) przed Komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego - po jego pozytywnym zdaniu absolwenci otrzymują uprawnienia do obsługi ładowarki w zakresie klasy III uprawnień. Możliwość uzyskania certyfikatu TÜV w języku angielskim lub niemieckim (162,60zł)

Warunki przyjęcia na kurs: ukończone 18 lat; wykształcenie co najmniej podstawowe; aktualne zaświadczenie lekarskie (w cenie kursu), stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora koparko – ładowarki.